Baggrund

Med udgangspunkt i kinesisk medicin og meridianlære vil du hos din ZCT terapeut lære at behandle dig selv med EFT -Emotionel Freedom Technique.

I samspil med overbygningen Matrix Reimprinting, vil behandlingen inddrage teorier fra kvantefysik, epigenetik og Den nye tids biologi. Mens der tappes, inddrages teknikker fra NLP – Neuro liguistic Programming – og har med kombinationen skabt en enkelt, effektiv og traumeforløsende metode. EFTMR er en blid behandlingsmetode.

Ved energimæssigt at aktivere glemte overbevisninger, bringes klienten i stand til at forløse traumer, der har manifesteret sig.

Med udgangspunkt i kinesisk medicin og meridianlære, arbejdes der med verdens mest benyttede metode inden for energipsykologien: EFT tapping.

Uddannelsen

Terapeuten har gennemgået uddannelse i EFT, Børne EFT, Metasundhed, Matrix Reimprinting, Matrix Birth Reimprinting, Matrix Reimprinting til relations arbejde, Matrix Reimprinting til stress, angst, depression og psykisk førstehjælp.

En certificeret EFTMR-terapeut, skal udover ovenstående fag, gennemgå og eksaminers i min.400 times grunduddannelse i anatomi og fysiologi, patologi og psykologi samt ernæring.

Selve behandlingen

EFT er følelsesmæssig førstehjælp, hvor klienten lærer at tappe sig selv blidt med fingerspidserne på akupunkturpunkter primært i ansigtet og på hænderne. Samtidig sættes ord på det, klienten finder uhensigtsmæssigt og ønsker at skabe bevidsthed om, så kognitive skift bliver mulige.

Ved Matrix Reimprinting går skridtet videre og arbejder regressivt med indre barn og finder overbevisninger og beslutninger i et traumatisk øjeblik og transformere dette. Under sessionen guider terapeuten klienten.

Reaktioner efter behandlingen

Når kroppen slipper gamle mønstre og uhensigtsmæssige overbevisninger, kan det vise sig som umiddelbart ubehag.

  • Næsen kan løbe
  • Hovedpine
  • Uro i tarmsystem
  • Træthed

Der kan under en udrensningsproces også opstå opblusning af gamle symptomer som for eksempel eksem.

Er du usikker på reaktioner og symptomer efter en behandling, kontakt din EFTMR-terapeut.

Sundhed og Helhed

Som led i generelt forløsende terapi, vil EFTMR-terapeuten inddrage aspekter som kost og livsstil, følelsesmæssige og spirituelle aspekter.

Tavshedspligt

Din EFTMR-terapeut har tavshedspligt, men fører journal af hensyn til behandlingsforløbet. De nye GDPR-regler følges, og du kan til enhver tid få lov til at se din journal.

Tilskud til EFTMR-terapi

Uddannelsen er ny (2018), men ZCT arbejder for, at EFTMR-behandlere kan opnå RAB-certificering og på sigt indgå i tilskudsordninger på lige fod med øvrige behandlinger