Registreringsordningen er en brancheadministreret ordning, hvis formål  er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med lovgivningen på området, der blandt andet stiller minimums krav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund, foreningens regelsæt for god klinisk praksis samt efteruddannelse.

ZCT er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at kunne RAB registrere

  • Zoneterapeuter
  • Massører
  • Akupunktører
  • Kranio sakral terapeuter

 

ZCT's RAB logo er varemærkebeskyttet og må kun anvendes af ZCT's RAB registrerede terapeuter.

Du kan kun være RAB registreret hvis du er medlem af en brancheforening og betaler kontingent for at være RAB registreret