Hvad er RAB?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB godkendelser til brancheforeninger indenfor alternativ behandling – herunder ZCT. ZCT er godkendt til at kunne RAB registrere zoneterapeuter, massører, akupunktører samt kranio sakral terapeuter

RAB ER FRIVILLIGT

Det er helt frivilligt om du ønsker at være RAB godkendt. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB)

ZCT's RAB logo må kun anvendes af ZCT's RAB godkendte terapeuter.

Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Vil du læse om ZCT’s seneste arbejde med RAB Læs hele bladet her: