Hvad er RAB?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med loven på området og udsteder RAB godkendelser til brancheforeninger indenfor alternativ behandling.

ZCT er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at kunne RAB registrere

  • Zoneterapeuter
  • Massører
  • Akupunktører
  • Kranio sakral terapeuter

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling ,en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB)

ZCT's RAB logo må kun anvendes af ZCT's RAB registrerede terapeuter.

Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning  for alternative behandlere

SKAT

Vil du læse om ZCT’s seneste arbejde med RAB Læs hele bladet her: