Sådan fungerer skolesamarbejde i ZCT

Helsepraktik
Godkendelses udvalget behandler ansøgninger fra uddannelsessteder, der ønsker at blive samarbejdende skole.  Gældende regler, krav og kriterier, skal gennemgås af udvalget. Overordnet skal det sikres at gældende lovgivning overholdes.

En time er lig med 45 min. undervisning + 15 min. pause. Primærfag skal opgøres i timer. Undervisning fra kl. 8-16 kan maksimalt tælle som 8 lektioner/timer.

Kravene – opdateret december 2019

1. Læseplaner/ time planer, hvor det sikres at gældende timetal for de enkelte dele af uddannelsen er overholdt. Disse timetal er som minimum gældende lovgivning på RAB registreringen og Skat´s betænkning for momsfritagelse. En time er lig med 45 min. undervisning + 15 min. pause. Primærfag skal opgøres i timer. Undervisning fra kl. 8-16, kan maksimalt tælle som 8 lektioner/timer.

2. Pensum/målbeskrivelser med indhold der svarer til minimum, er nuværende grundstamme i ZCT pensum.

3. Afholdelse af eksamen i primærfag: sikring af eksamen, skolen tildeles eksamensopgave fra sekretariatet. Der skal benyttes ekstern censor v. eksamen.

3. Undervisers CV. Underviser skal opfylde kravene beskrevet i retningslinjerne.

4. Udvalget eller administrator for ZCT besøger stedet og foretager en helheds vurdering af de fysiske rammer, der som minimum skal opfylde betingelserne i skolepolitikken.

5. Administrator for ZCT meddeler skolen resultatet efter gennemgang og overordnet helheds vurdering.

6. ZCT sekretariatet er i løbende kontakt med de enkelte samarbejdspartnere, for at sikre at gældende regler, krav og kriterier til en hver tid opfyldes.

Administrator tager initiativ til opfølgning og indhenter de nødvendige oplysninger fra samarbejdspartneren, udvalget vurderer på baggrund af den skriftlige tilbagemelding om der er behov for opfølgning hos den pågældende samarbejdspartner.

Skulle der være ting som samarbejdspartneren skal følge op på, angives dette konkret i den skriftlige orientering, hvad det drejer sig om, samt en tidsfrist for hvornår de pågældende ting skal effektueres.

Såfremt opfølgningen fra samarbejdspartneren ikke sker, træffer udvalget afgørelse om konsekvensen heraf.