Såfremt en skole ønsker at blive samarbejdende skole, sendes en ansøgning til sekretariatet admin@zct.dk

Godkendelses udvalget behandler ansøgninger ud fra gældende regler, krav og kriterier.

Overordnet skal det sikres at gældende lovgivning overholdes.

Ansøgningen bilægges
  • Læseplaner/ time planer, hvor det sikres at gældende timetal for de enkelte dele af uddannelsen er overholdt. Disse timetal er som minimum gældende lovgivning for RAB registreringen og SKAT´s betænkning for momsfritagelse. En time er lig med 45 min. undervisning + 15 min. pause. Primærfag skal opgøres i timer. Undervisning fra kl. 8-16, kan maksimalt tælle som 8 lektioner/timer.
  • Pensum/målbeskrivelser for de enkelte fag/bifag i uddannelsen. 
  • CV på alle undervisere på uddannelsen

Udvalget eller administrator for ZCT besøger stedet og foretager en helheds vurdering af de fysiske rammer.

Administrator for ZCT meddeler skolen resultatet efter gennemgang og overordnet helheds vurdering.

ZCT administrator er i løbende kontakt med de enkelte samarbejdspartnere, for at sikre at gældende regler, krav og kriterier til en hver tid opfyldes.