Sådan melder du dig ud

Ønsker du at opsige dit medlemskab, skal du gøre det inden kontingentopkrævningen.

Senest 30.maj eller 30.november

ZCT yder ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

Når du udmeldes af ZCT og er RAB registreret, er denne godkendelsen ikke længere gyldig og du må ikke længere benytte RAB titlen og ZCT´s RAB logo eller andet ZCT materiale

Hvis du indberetter til sygeforsikring danmark, har du pligt til at meddele dem, at du ikke længere er registeret i ZCT

Hvis du ønsker, at udmelde dig, bedes du kontakte os på mail: admin@zct.dk