Tjek her om din uddannelse giver merit

Merit i Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære: Merit ZCT
E-learning accepteres jf. gældende lovregler X
Læge X
Sygeplejerske X
Fysioterapeut X
Ergoterapeut X
Jordemoder X
Osteopat X
Kiropraktor X
Mensendieck X (kun AF)
Psykomotorisk terapeut X (kun AF)
Tandlæge X
Cand. Scient. Biologi X
Cand. Scient. Biomedicin X
Radiograf X (kun AF)
Anden RAB uddannelse X
Plejehjemassistenter x

Social og sundhedsassistent  kun ved dokumentation af 200 timer i A/F 100 timer Sygdomslære

Generelt:                                 

Såfremt en ansøger mener at være berettiget til merit I teorifag, men det ikke fremgår af listen, så kan der vælges at tilbyde eksamen I det pågældende fag.

Der gives ikke merit i praktiske/primære fag.

Der gives som udgangspunkt ikke merit i psykologi

Senest opdateret 20-12-2019