Medlemskab

fire zoneterapeuter, Hjulmagerhuset

Stærke kolleger. Fire zoneterapeuter driver klinikfælleskab i Hjulmagerhuset i Aaborg. Iben, Malene, Gitte og Sanne

For alle faggrupper gælder følgende optagelseskrav:

  • Eksamen i det primære fag, minimum 250 timer
  • Eksamen i anatomi/fysiologi 200 timer og sygdomslære og farmakologi  100 timer

Nedenstående fag skal være afsluttet, med selvstændig eksamen eller dokumenteres, som en del af eksamen i forbindelse med det primære fag.

  • Psykologi 50 timer
  • Introduktion til anden alternativ behandling 50 timer
  • Klinikdrift 10 timer
  • Førstehjælp (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammel)
  • Minimum 50 dokumenterede behandlinger

Terapeuter – godkendt i andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branche forening og ønsker at blive optaget som medlem i zct, bedes du kontakte sekretariatet admin@zct.dk

SÅDAN ANSØGER DU

Download og gem skemaet på din pc, herefter kan du udfylde det digitalt.

Du kan også udskrive skemaet og udfylde i hånden. 

Send det udfyldte skema til sekretariatet på mail: admin@zct.dk

ANSØGNINGSSKEMA 

Kontingent i 2023 er:

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. 

Hvis du ansøger om at blive RAB registreret, opkræves der  et engangsgebyr på kr. 800,00.

Gr. 1 – Terapeuter uden RAB
Kr. 1000,00 pr. halvår

Gr. 2 – RAB i 1 faggruppe:
Kr. 1350,00 pr. halvår

Gr. 3 – RAB i 2 faggrupper:
Kr. 1700,00 pr. halvår

Gr. 4 – RAB i 3 faggrupper:
Kr. 2050,00 pr. halvår

Gr 5 – Elever:
Kr. 275,00 pr. halvår

Gr 6 – Bladmodtagere:
Kr. 275,00 pr. år