Sådan bliver du medlem

fire zoneterapeuter, Hjulmagerhuset

Stærke kolleger. Fire zoneterapeuter driver klinikfælleskab i Hjulmagerhuset i Aaborg. Iben, Malene, Gitte og Sanne

For at blive optaget som medlem i ZCT skal du fremsende kopi af:

  • Eksamensbevis samt dokumentation for din uddannelse(min. 660 timer)
  • Eksamensbeviser fra anatomi/fysiologi og sygdomslære
  • Førstehjælpsbevis (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammel)

Når din anmodning om at blive optaget i foreningen er godkendt, udsendes kontingentopkrævning samt et eksemplar af  det nyeste medlemsblad.

RAB GODKENDELSE

Hvis du ansøger om at blive RAB godkendt, opkræves der også et engangsgebyr på kr. 800,00.

Dit medlemskab i ZCT er gyldigt så snart din kontingentbetaling er modtaget.

Nuværende medlem, som ønsker at blive RAB medlem i en anden faggruppe

Hvis du i forvejen er RAB godkendt i en faggruppe i ZCT og gerne vil ansøge om at blive RAB godkendt i en af de andre faggrupper ZCT optager, skal du ikke betale engangsbeløbet på kr. 800,00

Terapeuter – godkendt i andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branche forening og ønsker at blive optaget som medlem i ZCT, bedes du kontakte sekretariatet admin@zct.dk

SÅDAN ANSØGER DU

Download og udfyld nedestående ansøgningsskema og send til Anette Hansen på mail: admin@zct.dk

ANSØGNINGSSKEMA

Kontingent i 2021 er:

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. .

Gr. 1 – Terapeuter uden RAB og EFTMR terapeuter og ERT terapeuter:
Kr. 1000,00 pr. halvår

Gr. 2 – RAB i 1 faggruppe:
Kr. 1350,00 pr. halvår

Gr. 3 – RAB i 2 faggrupper:
Kr. 1700,00 pr. halvår

Gr. 4 – RAB i 3 faggrupper:
Kr. 2050,00 pr. halvår

Gr 5 – Elever:
Kr. 275,00 pr. halvår

Gr 6 – Bladmodtagere:
Kr. 275,00 pr. år