Sådan bliver du medlem

fire zoneterapeuter, Hjulmagerhuset

Stærke kolleger. Fire zoneterapeuter driver klinikfælleskab i Hjulmagerhuset i Aaborg. Iben, Malene, Gitte og Sanne

For at blive optaget som medlem i ZCT skal du fremsende kopi af:

  • Eksamensbevis for det primære fag, minimum 250 timer
  • Eksamensbeviser fra anatomi/fysiologi 200 timer og sygdomslære og farmakologi  100 timer
  • Psykologi 50 timer
  • Introduktion til anden alternativ behandling 50 timer
  • Klinikdrift 10 timer
  • Førstehjælpsbevis (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammel)
  • Minimum 50 dokumenterede behandlinger

Når din anmodning om at blive optaget i foreningen er godkendt, udsendes kontingentopkrævning. 

Dit medlemskab i ZCT er gyldigt så snart din kontingentbetaling er modtaget

RAB REGISTRERING

Hvis du ansøger om at blive RAB registreret, opkræves der også et engangsgebyr på kr. 800,00.

Nuværende medlem, som ønsker at blive RAB registreret i 2-3 faggrupper

Hvis du i forvejen er RAB registreret og gerne vil ansøge om at blive RAB registreret i endnu en faggruppe som ZCT optager

Kontakt sekretariatet admin@zct.dk

Terapeuter – godkendt i andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branche forening og ønsker at blive optaget som medlem i ZCT, bedes du kontakte sekretariatet admin@zct.dk

SÅDAN ANSØGER DU

Download og udfyld nedestående ansøgningsskema og send til Anette Hansen på mail: admin@zct.dk

ANSØGNINGSSKEMA 

Kontingent i 2022 er:

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. .

Gr. 1 – Terapeuter uden RAB og EFTMR terapeuter og ERT terapeuter:
Kr. 1000,00 pr. halvår

Gr. 2 – RAB i 1 faggruppe:
Kr. 1350,00 pr. halvår

Gr. 3 – RAB i 2 faggrupper:
Kr. 1700,00 pr. halvår

Gr. 4 – RAB i 3 faggrupper:
Kr. 2050,00 pr. halvår

Gr 5 – Elever:
Kr. 275,00 pr. halvår

Gr 6 – Bladmodtagere:
Kr. 275,00 pr. år