fire zoneterapeuter, Hjulmagerhuset

Stærke kolleger. Fire zoneterapeuter driver klinikfælleskab i Hjulmagerhuset i Aaborg. Iben, Malene, Gitte og Sanne

Optagelseskrav

For alle faggrupper gælder følgende optagelseskrav:

  • Eksamen i det primære fag, minimum 250 timer
  • Eksamen i anatomi/fysiologi 200 timer og sygdomslære og farmakologi  100 timer

Nedenstående fag skal være afsluttet, med selvstændig eksamen eller dokumenteres, som en del af eksamen i forbindelse med det primære fag.

  • Psykologi 50 timer
  • Introduktion til anden alternativ behandling 50 timer
  • Klinikdrift 10 timer
  • Minimum 50 dokumenterede behandlinger

Derudover skal du have et gyldigt førstehjælpsbevis. 

Terapeuter – godkendt i andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branche forening og ønsker at blive optaget som medlem i zct, bedes du kontakte sekretariatet admin@zct.dk

Krav til dit førstehjælpsbevis

Hvis du ikke tidligere har taget et førstehjælpskursus skal du have en:

BASIS UDDANNELSE I FØRSTEHJÆLP

En basisuddannelse består af:

  • Førstehjælp ved hjertestop (hjerte-lungeredning) på 240 min (4 timer)
  • Førstehjælp ved ulykker på 120 min (2 timer)

Dvs. minimum 6 timer 

Når du har din basisuddannelse, skal du hvert 2. år opdatere denne på et opdaterings kursus. 

Et opdaterings kursus hedder:

  • Førstehjælp ved hjertestop (hjerte-lungeredning) på 180 min (3 timer) 

eller

  • Livreddende Førstehjælp på 180 min (3 timer)

Dvs. minimum 3 timers opdaterings kursus. 

OBS Opdateringskurset FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP skal opdateres hvert. 4 år

Kontingent 2024

Bestyrelsen i ZCT arbejder hele tiden på, ar skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansernes af medlemmernes kontingent indbetalinger.

Gruppe 1

Medlemskab uden RAB

kr. 1000,00 pr. halvår

Gruppe 2

Medlemskab med RAB

kr. 1350,00 pr. halvår

Gruppe 3

Medlemskab med RAB

Registreret i 2 faggrupper

Kr. 1700,00 pr. halvår

Gruppe 4

Medlemskab med RAB 

Registreret i 3 faggrupper

Kr. 2050,00 pr. halvår

Gruppe 5

Elev medlemskab

Kr. 275,00 pr. halvår

RAB registrerings gebyr

Kr. 800,00

Dette er et engangsgebyr. 

Hvis du allerede er RAB registreret i 1 faggruppe, skal du ikke betale RAB gebyret igen, såfremt du ønsker RAB registrering i 2 eller 3 faggrupper.