Det er ZCT´s bestyrelse der varetager udarbejdelse af krav til efteruddannelse. Det er bestyrelsens pligt, at sikre at efteruddannelses kravene overholdes.

RAB TERAPEUTERS EFTERUDDANNELSESKRAV

Fra det tidspunkt Terapeuten får tildelt RAB titlen, gælder følgende for at kunne bevare titlen. 

 • RAB titlen skal fornyes hvert 3. år
 • Når RAB titlen skal fornyes, skal der medsendes et opdateret førstehjælpsbevis, som ikke må være ældre end 2 år. Førstehjælp, kan tælle med i efteruddannelsestimerne, dog MAX 4 timer pr. periode
 • Supervision – fagligt som personligt, kan tælle med som efteruddannelse, dog MAX 10 timer pr. periode. Supervision skal dokumenteres ved at udfylde en supervisionserklæring.
 • ALLE kurser, SKAL være godkendt af ZCT, check dette INDEN du indsender beviserne. På intranettet, kan du finde en liste over alle godkendte kurser. SE HER
 • Kursus beviserne skal tydeligt angive: RAB timer, dato, navn på kursus og underskrift fra underviser
 • Konference deltagelse i DK eller udlandet, kan også give RAB timer – kontakt sekretariatet, for at høre hvordan

HVOR MANGE EFTERUDDANNELSE TIMER?

 • 30 timers efteruddannelse, hvis du er RAB registreret i 1 faggruppe
 • 36 timers efteruddannelse, hvis du er RAB registreret i 2 faggrupper.
 • 42 timers efteruddannelse, hvis du er RAB registreret i 3 faggrupper. 

HUSK, at der i hver faggruppe skal være 6 fagspecifikke timer, dvs. fag der indgår i din hoved uddannelse

Der kan søges om orlov i op til 1 år, fx i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom- Kontakt sekretariatet.

Manglende overholdelse af efteruddannelseskravene medfører inddragelse af RAB-registreringen

Gældende fra januar 2017

Ændring i disse krav, vil blive offentliggjort på Intranettet og i nyhedsbrev

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT EFTERUDDANNE SIG

Uddannelse er en fortsat proces, det er ligesom at cykle… hvis du ikke træder i pedalerne kommer du ikke fremad.

Nederst på denne side kan du se regelsættet som det er beskrevet i RAB-Bekendtgørelsen, det er det ene ben du står på i forbindelse med efteruddannelse, det andet ben, som bør være det mest motiverende for alle behandlere er:

Efteruddannelse giver dig mulighed for livsvarig læring, hvilket er nødvendigt i dag, vi lever i en verden der er præget af forandring. Der er konstant udvikling og ny viden.

Vi ved at størstedelen de klienter der søger alternativ/komplementær behandling er resursestærke, de er bevidste forbrugere, de er bevidste om eget helbred, de søger viden og løsninger for egen omsorg, de stiller spørgsmål og har krav til deres behandler.

Dette kræver at du som behandler:

 1. Får ny og opdateret viden og færdigheder inden for dit felt.
 2. Får en opkvalificering af dine kompetencer.
 3. Som minimum ved det dine klienter ved.

Du bliver dermed mere attraktiv for dine kunder og derved øger du din markedsværdi.

Se efteruddannelse som en investering, hvor du bliver klogere på dine klienter og på dig selv som behandler.

Regelsættet.

Alle RAB- registrerede behandlere er ifølge bekendtgørelsen pligtige til at vedligeholde og opdatere deres faglige viden. §5. 4)

Foreningen skal stille objektive og saglige krav til den løbende vedligeholdelse og opdatering af de registreredes faglige viden.

Foreningen er ansvarlig for at betingelserne er tilstede ved registreringen, og for at af registrer et medlem der ikke længere opfylder betingelserne.