Bliv medlem mens du er under uddannelse

Betingelser for optagelse er:

Uddannelsen skal tages som en samlet enhed og minimum indeholde:

 • Eksamen i det primære fag, minimum 250 timer
 • Eksamen i anatomi/fysiologi 200 timer og sygdomslære og farmakologi  100 timer

Følgende nedenstående fag skal være afsluttet, med selvstændig eksamen eller dokumenteres, som en del af eksamen i forbindelse med det primære fag.

 • Psykologi 50 timer
 • Introduktion til anden alternativ behandling 50 timer
 • Klinikdrift 10 timer
 • Førstehjælp (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammel)
 • Minimum 50 dokumenterede behandlinger

Når de betingelser er opfyldt, kan du efter endt uddannelse optages som fuldgyldigt medlem.

Hvis uddannelsen tages som del-elementer, skal disse dokumenteres med eksamen og den samlede uddannelse skal som minimum udgøre – se ovenstående. 

For fagene anatomi/fysiologi samt sygdomslære/ farmakologi, anbefales det kraftigt, at disse er opfyldt forud for start på den primære del eller som minimum afsluttet før eksamen i det primære fag. 

Merit kan KUN opnås, for følgende uddannelser. Se listen her

Medlemsfordele som elev

Erhverv ansvarsforsikring

Erhvervansvarsforsikringen er kollektiv og dækker alle ZCT´s medlemmer.

KODA Gramex aftale

ZCT indbetaler kollektivt et fast årligt gebyr. Alle ZCT´s  medlemmer kan således frit afspille musik i forbindelse med deres behandlinger. 

Medlemsservice på Intranettet

Når du bliver medlem af ZCT, får du en kode til vores intranet side, her finder du blandt andet:

 1. Markedsføringsmateriale til brug i klinikken
 2. GDPR regler
 3. Regler for markedsføring og SKAT.
 4. Zoneterapeutisk fagforståelse
Fuldtids sekretariat 
 1. 4 gange ugentligt telefon kontakt
 2. Hurtig respons på henvendelser via mail
 3. Sparring i forhold til behandling af klienter
Deltagelse på ZCT´s generalforsamling

Dog uden stemmeret

6 mdr. gratis kontingent efter endt uddannelse

Efter endt uddannelse, tilbydes nyuddannede terapeuter fra ZCT´s samarbejdende skoler, 6 mdr. gratis medlemskab. 

Dette er dog betinget af, at du indmelder dig i ZCT, senest 1 mdr. efter endt uddannelse.

Du kan kun få de 6. måneders gratis kontingent 1 gang.

Sådan ansøger du

Download skemaet og gem din pc, herefter kan du udfylde det digitalt. 

Du kan også udskrive skemaet og udfylde i hånden

DOWNLOAD ANSØGNINGSSKEMA HER

Ansøgningsskema sendes til sekretariatet på mail: admin@zct.dk 

 

Din pris som studerende er 275 kroner pr. halvår.

Elev medlemskab kan oppebæres i max 3 år fra uddannelsesstart og kun mens du er aktiv studerende