Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen vælges demokratisk blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med foreningens vedtægter, formål og efter den til enhver tid gældende forretningsorden for bestyrelsen.

zct vedtægter

zct forretningsorden

Bestyrelsen nedenfor er valgt på generalforsamlingen marts 2022

Anette Hansen

Ansvarsområde:

 • Kontakt til offentlige myndigheder og andre brancheorganisationer
 • RAB administration / medlems administration
 • Modtagelse af RAB ansøgninger
 • Rettelser til kliniklisten

Telefon tid: Tirsdag og torsdag 8-10

Adresse:
Søndre Badevej 4E, st
4600 Køge

Formand og Administrator

Dorthe Lambæk

Ansvarsområde:

 • Godkendelse af efteruddannelseskurser
 • Fornyelse af medlemmers RAB registrering
 • Vedligeholdelse og opdatering af  ZCT´s hjemmeside
 • Vedligeholdelse og opdatering af ZCT´s Intranet
 • Annoncering i kursus kalender
 • Udsendelse af nyhedsbreve

Telefontid: Mandag og onsdag fra 8-10

Adresse:
Christoffer den 2. vej 8
6000 Kolding

Næstformand og Administrations Sekretær

Anne-Mette Duelund

Ansvarsområde:

 • Medlemsbladet
 • Intern revisor

Adresse:
Gøgevej 4
9460 Brovst

Intern Revisor

Lisbeth Skovman Nielsen

Ansvarsområde:

Adresse:
Fiskervej 10
Slettestrand
9690 Fjerritslev

Medlem

Sanne Andersen

Ansvarsområde:

Adresse:
Mester Eriksvej 26
9000 Aalborg

Medlem

Suppleanter til bestyrelsen i zct:

Bo Duncan

Gitte Pedersen

Charlotte Anderen

Gitte Vagner

Etisk råd

Medlemmerne af Etisk råd vælges af generalforsamlingen og må ikke samtidig indtage andre -politiske poster i foreningen.

Etisk Råd er et klageorgan, hvortil klienter kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske regler. Etisk Råd behandler endvidere klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Forretningsorden for etisk råd

Klager over et zct medlem, skal fremsendes skriftlig til formand for Etisk råd.

Medlemmer af Etisk Råd i zct:

Allan Dresling

Lise-Lotte Simonsen

Hanne Eskerod Madsen

Suppleant: Anne Hvid

Allan Dresling

Adresse:
Langelinie 14 D 1-sal
7100 Vejle
Formand, ZCT Etisk Råd