Bestyrelsen

Medlemmerne i bestyrelsen vælges demokratisk blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med foreningens vedtægter, formål og efter den til enhver tid gældende forretningsorden for bestyrelsen.

ZCT vedtægter

ZCT forretningsorden

Bestyrelsen nedenfor er valgt på generalforsamlingen marts 2023

Anette Hansen

Ansvarsområde:

 • Medlems og RAB administration
 • Behandlerlisten på hjemmesiden
 • Kontingent opkrævninger
 • Kontakt til offentlige myndigheder, andre brancheforeninger og samarbejdende skoler
 • Repræsentant i RAB forum
 • Udsendelse af nyhedsbreve

Telefon tid: Tirsdag og torsdag 8-10

Adresse:
Søndre Badevej 4E, st
4600 Køge

Formand og Administrator

Dorthe Lambæk

Ansvarsområde:

 • Godkendelse af efteruddannelseskurser
 • Fornyelse af medlemmers RAB registrering
 • Vedligeholdelse og opdatering af  ZCT´s hjemmeside
 • Vedligeholdelse og opdatering af ZCT´s Intranet
 • Annoncering i kursus kalender
 • Udsendelse af nyhedsbreve

Telefontid: Mandag og onsdag fra 8-10

Adresse:
Christoffer den 2. vej 8
6000 Kolding

Sekretær og medlem af bestyrelsen

Heidi Junker

Ansvarsområde: Repræsentant i RAB forum

Adresse:
Sdr Kongevej 34
6000 Kolding

Medlem af bestyrelsen

Helena Drewes

Ansvarsområde:

Adresse:
Ålstrupvej 7
2500 Valby

Intern Revisor

Sanne Andersen

Ansvarsområde:

Adresse:
Mester Eriksvej 26
9000 Aalborg

Næstformand

Suppleanter til bestyrelsen i ZCT

Marlene Liljendal

Rikke Flindt Balling

Charlotte Andersen

Etisk råd

Medlemmerne af Etisk råd vælges af generalforsamlingen og må ikke samtidig indtage andre -politiske poster i foreningen.

Etisk Råd er et klageorgan, hvortil klienter kan klage over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske regler. Etisk Råd behandler endvidere klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Forretningsorden for etisk råd

Klager over et ZCT medlem, skal fremsendes skriftlig til formand for Etisk råd.

Medlemmer af Etisk Råd i ZCT :

Formand

Lise-Lotte Simonsen

Øvrige medlemmer

Malene Hüdum Sveistrup

Carina Abel Gjalbæk

Suppleant:

Marlene Liljendal

 

Lise-Lotte Simonsen

Adresse:
Østergade 12
7361 Ejstrupholm
Formand, ZCT Etisk Råd