Kategori: TKM

Kom med på rejsen ad den nedadgående Yangming meridian, bestående af Mave og Tyktarm – herunder gennemgang af tallene 1-6.

Den forlængede meridian vi kalder Yangming, bestående af Mave og Tyktarm, står for denne vertikale descendens. Men inden vi går videre skal vi lige træde et enkelt skridt tilbage og kort drøfte numerologi i kinesisk medicin.

De seks tal
Afhængigt af hvilket tal, vi observerer igennem, ser vi forskellige ting.

 1. Tallet 1 svarer til Dao, enhed, ren væren.
 2. Ser vi igennem tallet 2, har vi Yin og Yang, og det svarer overordnet til Himmel og Jord
 3. Tallet 3, her sætter vi en person på jordens overflade og denne person er omdrejningspunkt for udvekslingen mellem Himmel og Jord. Og så har vi pludselig oppe og nede.
 4. Og siger vi så foran og bagved, får vi tallet 4. Vi tager nu personens perspektiv –og her vil være 4 retninger,
  Nord, Syd, Øst og Vest.
 5. Vi kan nu bevæge os videre til tallet 5 – det gør vi ved at sætte et center ind ifht. de 4 ovennævnte retninger. Det giver os nu mulighed for at observere vores fysiologi igennem de 5 elementer/faser – på kinesisk kaldet, Wu Xing. Beskrivelsen af vores Indre Organer, Zang-Fu, sker typisk igennem denne
  linse – altså 5 tallet.
 6. Hvordan kommer vi så videre til tallet 6? Jo, i de 5 elementer ser vi Ild-elementet – og her er fire Zang-Fu organer; Hjerte og Tyndtarm, og Pericardium og SanJiao. Hjertet relateres til den Kejserlige Ild, og Pericadiet og SanJiao til Minister Ilden. På den vis ser vi en fordobling af begrebet Ild i kroppen, og det er den vej, kommer vi videre til tallet 6. Når vi ser igennem tallet 6 ser vi imidlertid noget andet. Vi ser en mere dynamisk model af vores væren, hvor vi følger livskraftens bevægelse igennem vores organisme.

.

Når solen er oppe – og nede
Vi kan inddele i tre Yang aspekter, mens solen er oppe, og tre Yin aspekter, når solen er gået ned. Og så er vi i de seks forlængede meridianer, på kinesisk kaldet Liu Jing. Her ‘parrer’ vi meridianerne/organerne på en anden måde, nemlig en Yang med en Yang, og en Yin med en Yin. I Wu Xing er den jo en Yang med en Yin.

Dynamisk eller fikseret
Overordnet skal vi holde for øje, at ZangFu organerne ikke er det samme som 6 Forlængede meridianer. Zang-Fu organerne er relateret til 5-tallet, de har form, de er i en fikseret position. De Forlængede meridianer er som nævnt en dynamisk model og bevægelse af Qi ifht tid.

De 3 Forlængede Yin meridianers bevægelse er indad og opad;

 • Taiyin åbner opad for at absorbere næring og fordampe op til lungerne
 • Shao Yin er dyb opbevaring og restitution af Yin og Yang
 • Jue Yin konserverer samtidig med at åbne opad

De 3 Forlængede Yang meridianer er alle bevægelse ‘igennem’;

 • Taiyang opad og udad
 • Yangming ned og ind
 • Shaoyang drejer/vender

Hele fordøjelsesprocessen
Og så tilbage til Yangming, Tyktarm og Mave. Når vi ser igennem tallet 6, så er dét, vi drøfter, når vi siger Yangming mere hele fordøjelseskanalen fra mund til bund. Så her er inkluderet mere end bare Tyktarm og Mave.


Så vi kan tænke på hele processen ned igennem fordøjelseskanalen som et rør med forskellige arbejdsstationer undervejs, så Maven bidrager med nedbrydningen og modningen, Tyndtarmen modtager fordøjet mad og drikke fra maven og adskiller rent fra urent, Tyktarmen modtager omdannet mad og drikke fra Tyndtarmen, absorberer det resterende rene næring og væske og udskiller afføring.

Ilden under ”suppegryden”
Og hele denne nedadgående proces sker først i Øvre Jiao, så Midterste Jiao og sidst Nederste Jiao. Undervejs er det Minister Ilden, der varmer og transformerer, som den nødvendige Ild under ‘suppe-gryden’. Hele denne proces sker med Milten som styrmand – altså på vegne af Milten og Yang’s aktion er at absorbere ind og
op. Denne horisontale absorption er Taiyin funktion.

Men for at denne Minister Ild kan komme ned og blive den funktionelle Ild/metaboliske Ild, kræver det, at den vertikale descendens i Yangming er åben og fri. For så kan vi tage Yang ind fra Himmelen igennem det, vi spiser og drikker, og Yang kan komme ned og vende og blive til Minister Ild.

Yang bliver til Minister Ild
Selve den mekanisme, der får Yang til at ‘dreje’/’vende’ er Shaoyang. Shaoyang styrer Yang omdrejningsaksen og er helt nødvendig for at indadgående Yang kan vende og blive til Minister Ild.

Afhængig af, hvor denne Minister Ild efterfølgende udfører sit arbejde, giver vi den forskellige navne. I Nedre Jiao vil Minister Ild svare til Nyre Yang, i Midterste Jiao til Milt Yang, og i Øvre Jiao til Hjerte Yang.

Det vil sige, at SanJiao, når vi ser igennem tallet 3, kort kan beskrives som 3 områder af kroppen (øvre, midterste og nedre del) hvor vi ser transformation af Ild/Yang.

Af akupunktør Claus Sørensen

.

Print Friendly, PDF & Email
Del på:
Facebook
Twitter
Email