Klage over et medlem af ZCT fremsendes skriftlig til:

ZCT`s Etisk Råd

Formand Anette Gammelgaard

Mail: kontakt@anettegammelgaard.dk 

Klagen skal indsendes senest 2 år efter klagens hændelses tidspunkt.

Klager af denne art videresendes til ZCT´S Etiske Råd og behandles her hurtigst muligt, idet der tilstræbes en sagsbehandlings tid på max. 4 uger. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelses grundlaget, er det adgangsgivende til en genoptagelse af sagen.