Sådan bevarer du din RAB-registrering

Det er ZCT´s bestyrelse der varetager udarbejdelse af krav til efteruddannelse. Det er bestyrelsens pligt, at sikre at efteruddannelseskravene overholdes.  

Fra det tidspunkt du, som terapeut, får tildelt RAB titlen, gælder følgende for at kunne bevare RAB:

Optjeningperioden er hvert 3. år

 • Der skal optjenes minimum 6 fagspecifikke timer pr. registrering (zoneterapi, akupunktur, massage, kranio sakral terapi ,EFTMR og ERT) Dvs. alle kurser og fag der har relation til indholdet i de eksamens relaterede fag i grunduddannelsen
 • + 24 timer efter frit valg i alle fag, der er godkendt i henhold til lov om registrering
 • Alle kurser skal være på minimum 6 timer (1 dag)
 • Optjentes der 60 timer eller derover i optjening perioden, forlænges perioden med 3 år
 • Førstehjælp og opfølgning godkendes som 4  timers efteruddannelse. Førstehjælp skal opdateres hvert 2. år.
 • Alle uddannelser og kurser dokumenteres ved indsendelse af deltagerbevis, som tydeligt angiver: dato, timer, kort beskrivelse af indhold samt underskrift fra underviser/kursus udbyder.

ZCT´s RAB logo må kun anvendes af ZCT´s RAB godkendte terapeuter

 • Supervision, kan tælle med i de valgfrie 24 timer, dog kun max 10 timer i perioden. Dvs. fagligt såvel som personlig, supervision givet eller modtaget. Supervision dokumenteres ved erklæring med indikation af emne/indhold/tidsforbrug samt underskrift af supervisor
 • Bestyrelsen i ZCT anviser hvilke fag, der opfylder efteruddannelses kravene. Fremover vil alle kurser og efter-/videre-uddannelser, som tager afsæt i Sundhedsstyrelsens godkendte fag i henhold til registrerings loven, være tællende. Det vil sige ZCT til enhver tid retter sig efter den aktuelle liste på www.sst.dk, hvor de forskellige fag og foreninger er registreret
 • Ved kursus eller konference deltagelse i DK eller udlandet, kontakt sekretariatet
 • Manglende overholdelse af efteruddannelse kravene medfører øjeblikkelig inddragelse af RAB godkendelsen
 • Terapeuten har mulighed for at søge orlov i op til 1. år, fx i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom.’

Kontakt sekretariatet for råd og vejledning, hvis du er i tvivl. admin@zct.dk

Reglerne er gældende fra 1. januar 2017

Ændring i disse krav, vil blive offentligt gjort på ZCT´s hjemmeside, i medlemsblad og andre gangbare medier.