Bliv medlem af ZCT

Hvis du ønsker at blive optaget som medlem, skal du fremsende kopi af dit eksamensbevis, dokumentation for din uddannelse (min 660 timer) samt kopi af nyeste førstehjælps bevis.
Yderligere oplysninger finder du nedenfor.

Nyt medlem?

Hvis du ønsker at blive optaget som medlem i ZCT, skal du fremsende kopi af

  • Eksamensbevis, dokumentation for din uddannelse (min 660 timer)
  • Førstehjælps bevis (husk at din førstehjælp ikke må være over 2 år gammelt)

Når din anmodning om at blive optaget i foreningen er godkendt, udsendes kontingentopkrævning samt et eksemplar af den seneste medlemsblad.

Hvis du også ansøger om at blive RAB godkendt, opkræves der også et engangsbeløb på kr. 800,00

Dit medlemskab i ZCT er først gyldigt når kontingentindbetalingen er modtaget.

Nuværende medlem?

Hvis du i forvejen er RAB godkendt i en faggruppe hos ZCT og ansøger om at blive RAB godkendt i en af de andre faggrupper ZCT godkender (zoneterapeut, akupunktør, massør, kranio sakral eller EFTMR terapeut), skal du ikke betale engangsbeløbet på 800 kr.

Terapeuter – godkendt af andre brancheforeninger?

Hvis du er medlem af en anden branche forening og ønsker at blive optaget som medlem i ZCT, bedes du kontakte sekretariatet. admin@zct.dk

Hvordan melder jeg mig ud?

Du kan melde dig ud af ZCT ved, at kontakte os på e-mail eller pr. telefon. ZCT yder ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent.

Hvis du udmeldes af ZCT, er RAB godkendelsen ikke længere gyldig. Det skriftlige registrerings bevis skal sendes retur til ZCT og du må ikke længere benytte RAB titlen.

Ønsker du senere at genoptage dit medlemskab og/eller RAB godkendelse, kan dette ske uden opkrævning af RAB ansøgnings gebyret (husk at fremvise dokumentation for at dit førstehjælps bevis ikke er over 2 år gammelt).

Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse af ZCT.

Kontingent pr. 1. april 2019

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at skabe de mest optimale rammer for terapeuterne og deres professionelle virke. Foreningens aktiviteter finansieres af medlemmernes kontingent indbetalinger. Det er ZCT’s ønske at fastholde et lavt kontingentniveau.

Gr. 1 – Terapeuter uden RAB og EFTMR terapeuter

Kr. 1000,00 pr. halvår

Gr. 2 – RAB i 1 faggruppe

Kr. 1350,00 pr. halvår

Gr. 3 – RAB i 2 faggrupper

Kr. 1700,00 pr. halvår

Gr. 4 – RAB i 3 faggrupper

Kr. 2050,00 pr. halvår

Gr 5 – RAB i 4 faggrupper 

Kr. 2400,00 pr. halvår

Gr 6 – Bladmodtagere

Kr. 475,00 pr. halvår

Elev medlemsskab

Kr. 275,00 pr. halvår

Sådan ansøger du

Hvis du ønsker at ansøge om at blive medlem af ZCT gr. 1, skal du bruge:

Denne blanket

Hvis du ønsker at ansøge om at blive RAB medlem af ZCT gr. 2  skal du bruge:

Denne blanket

Hvis du er RAB medlem i en af ZCT´s faggrupper og også ønsker af blive RAB i en eller flere af de andre faggrupper ZCT optager,bedes du kontakte sekretariatet.

Ansøgning sendes til sekretariatet

Anette Hansen mail: admin@zct.dk

Telefon til  sekretariatet: 21 49 07 79
Mandag – Torsdag 8-10

© Copyright - ZCT - Zoneconnections Terapeutforeninge - webdesign: alphasite