ZCT`s ordinære Generalforsamling
Lørdag den 5. marts 2022 9.00 – 12. 00 Scandic Hotel, Kolding

 1. Valg af dirigent og referent
  Lene Rohde valgt som referent og Dorthe Lambæk valgt som referent
 2. Bestyrelsens beretning
  Bestyrelsens beretning udsendt pr. mail den 25/11/2021 og kan læses på intranettet under nyheder.
  Kommentar til hygiejne kursus, at der kommer nogle alternative muligheder, hvis ikke man vil bruge sprit. Dette gives videre til kursus udbyderen.
  Hjertelunge kursus fra Thorax kurset, tæller pt ikke med som opdatering i første hjælp, det er ikke noget bestyrelsen har besluttet, men styrelsen. Selve thorax kurset giver RAB point
  Bestyrelsens beretning godkendt
  Beretning fra Etisk Råd. Der har været en sag i marts 21, som nu er afsluttet, da sagen blev meldt til politiet, sagen kan genoptages ifald der kommer en afgørelse fra politiet og klageren ønsker en genåbning.
  Beretning fra Etisk Råd godkendt
 3. Forelæggelse af regnskab
  ZCT kommer ud med et overskud i 2021 på kr. 67.336.
  Regnskab 2021 godkendt
 4. Valg af bestyrelse, godkendelse af forretningsorden – se vedtægter på www.zct.dk
  Bestyrelsen:
  Formand Anette Hansen, på valg, valgt
  Næstformand Dorthe Lambæk, ikke på valg
  Anne Mette Duelund, på valg, valgt
  Sanne Andersen, ikke på valg
  Lisbeth Skovmand Nielsen, på valg, valgt
  Suppleanter:
  Bo Duncan genopstiller, valgt
  Gitte Pedersen genopstiller, valgt
  Charlotte Andersen opstiller, valgt
  Gitte Vagner opstiller, valgt
  Forretningsorden er blevet revideret, da der i forrentningsordnen står Sundhedsstyrelsen, hvor der skal stå Styrelsen for patientsikkerhed.
  Forretningsorden godkendt
 5. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår Dansk Revision Århus
  Dansk Revision Århus valgt
 6. Valg af medlemmer til Etisk råd, godkendelse af forretningsorden
  Allan Dresling, ikke på valg
  Hanne Eskerod Madsen, ikke på valg
  Lise-Lotte Simonsen opstiller, valgt
  Suppleant: Anne Hvid opstiller, valgt
  Forretningsorden er revideret, der er tilføjet et årstal (2021) nederst på side 2
  Forretningsorden godkendt
 7. Fastsættelse af kontingent og budget for 2022
  Kontingent forslås uændret, godkendt
  Budget 2022 godkendt
 8. Indkomne forslag:
  Redaktionelle ændringer i forretningsorden for bestyrelsen i ZCT, der hvor der tidligere har stået Sundhedsstyrelsen, er det ændret til Styrelsen for Patientsikkerhed. Redaktionelle ændringer i Etisk Råds forretningsorden, er der på side 2 tilføjet årstal 2021, som manglede.
  Ændringer i vedtægten, hvor Sundhedsstyrelsen ændres til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 9. Eventuelt:
  Forslag fra medlem, som ønsker en samlet forsikring, erhverv og privat sygeforsikring, drift tabsforsikring. Det har vi i ZCT valgt ikke at tegne for vores medlemmer, da vores medlemmer arbejder under forskellige vilkår, nogle har klinik hjemme, andre ude, nogle arbejder fuldtid andre deltid og derfor vil det være svært at tegne en forsikring hvor prisen er fair for alle.
  Der ligger forskellige tilbud på Intranettet, som Interesserede kan benytte.
  Forslag fra medlem om der kunne laves et online kursus i markedsføring. Redaktør Mette Andersen, foreslog at man kan henvende sig til hende, så vil hun rådgive hvor man kan få hjælp.
  Medlem fortalte om Alexander Mazin, som udbyder kurser for behandlere og som er målrettet markedsføring. Link til Alexanders hjemmeside, findes på listen over godkendte kursus udbydere på intranettet.
  Anette Hansen orienterer om annoncering og markedsføring på Facebook, at det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvad det er man ønsker at formidle og ikke mindst hvordan man formidler det, da der skal tages hensyn til markedsføringsloven.
  Bestyrelsen opfordrer til at bruge ZCT´s intranet, da der er mange informationer omkring opstart af klinik, markedsføring og SKAT, derudover findes der rundt omkring i landet erhvervshuse, som også kan vejlede.
  Leila Eriksen orienterer omkring Case Report portalen, der går i luften april 2022. Der kan læses om dette projekt i medlemsbladet 4/2021 og på intranettet, hvor artiklen kan printes.
  Marit Nielsen-Man orienterer om forskningsprojekt omkring Covid senfølger. ZCT er med på sidelinjen som sparring og orientere når der er nyt.