Årsberetning 2019 

Igen et meget spændende og udviklende år i ZCT. 

Det der kom til at dominere var et massivt fokus på alternativ behandling i pressen samt politisk. 

SRAB-hjemmesiden blev nedlagt, nærmest over natten, men det var tydeligt at det var en proces der er var foregået over længere tid.  

Sygeforsikringen ”danmark” ville ikke længere tillade at ZCT benyttede deres logo på vores hjemmeside, vi havde en del korrespondance med ”danmark” i den forbindelse. Det er nu den enkelte terapeut der skal søge ”danmark” om tilladelse til at benytte logoet på egen hjemmeside. 

Som bekendt har ZCT i en årrække deltaget i dialogmøder med andre alternative organisationer, med baggrund i ovenstående besluttede dialoggruppen at indkalde samtlige registreringsberettigede brancheforeninger til et møde med henblik på at finde fælles fodslag, fælles styrker og kompetencer, dette arbejde har foreløbig medført at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til hvordan vi kan oprette en fælles paraplyorganisation. Arbejdsgruppen har formuleret nogle overordnede arbejdsområder. 

  1. Første prioritet er at få kontakt til sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen. Det handler om en styrkelse af RAB-ordningen og betænkningen. 
  2. Vi skal have udformet en pressestrategi, således at der hurtigt og fælles tages aktion på omtaler af ordningen, klienthistorier, terapeuters uheldige og i flere tilfælde useriøse og skadelige fremfærd i pressen.
  3. Vi skal udbrede kendskabet til RAB-ordningen. 

Sideløbende skal der skabes en fælles platform.

Dokumentations krav. 

STFP bad sidst i november om at få tilsendt lister på samtlige terapeuter der har fået opdateret deres RAB i 2018 og 2019, med angivelse af hvilke kurser og af hvilken varighed den enkelte terapeut har været på.  Vi er efterfølgende blevet bedt om at uddybe kursus indhold på enkelte kurser. 

Det vil fremover være et krav at disse lister samt anden dokumentation indsendes hvert år i august. 

I forhold til kursus udbydere er vi blevet bedt om at redegøre for tekst brugt på udbyders hjemmesider. 

Det er helt ok og på sin plads med kontrollen, det vil hjælpe med at højne kvaliteten af uddannelse og kurser. 

På kontorerne har det dog betydet en massiv mængde arbejde samt udarbejdelse af nye procedurer. 

Samarbejdende skoler. 

Vi har i 2019 gennemgået uddannelserne og niveauet på Viborg Helsepraktik, Massageskolen – Fyn, samt Danmarks akupunkturuddannelse, disse skoler er nu samarbejdende skoler med ZCT. 

Vi mødes med skolerne en gang om året. 

Vi stiller krav til skolerne om løbende indsendelse af materiale og dokumentation. 

Der har været afholdt 4. bestyrelsesmøder samt et visions møde, hvor vi drøfter dagligdagen og fremtidens mål og visioner for ZCT. 

Vi er i gang med at få udformet ny hjemmeside, således at den bliver nemmere at finde rundt på, samt nemmere at vedligeholde. 

Vi har fået udformet lækre informations brochurer, du finder dem på intranettet. 

Vi fik også nyt betalingssystem og efter en noget turbulent start, håber vi at det i fremtiden betyder at kontingent- opkrævningen, bliver mindre resurse krævende, både økonomisk og tidsmæssigt, vi opfordrer til at alle medlemmer benytter betalingsservice fremover. 

ZCT har deltaget i NRN møde i Stockholm, et netværk af foreninger og skoler, hvor vi udveksler information om hvordan situationer er på det politiske niveau i de forskellige lande, samt hvordan det ser ud på uddannelses- området. Information om forskning er også en del at dagsorden. 

Der har været afholdt netværksmøde hvor ca. 25 terapeuter deltog til et spændende foredrag samt kollegialt samvær. 

Sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store arbejde I laver i løbet af året, det er afgørende for at ZCT er en god og stabil forening, i løbende udvikling. 

Tak til skolerne for jeres arbejde med at uddanne dygtige terapeuter. 

Tak til vore annoncører. 

Men de vigtigste at takke er alle jer terapeuter for det arbejde I gør i det daglige for at hjælpe vores brugere til et bedre helse, TAK. 

Med hjerte, hjerne og hånd 

Anette♥ 

Fortsæt med at læse