Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 6. november 2018 vedhæftede lovforslag i høringLov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”))

Læs mere her

ZCT følger sagen og informere når der er nyt, her på nyhedssiden, i  et nyhedsbrev samt medlemsbladet.