Det er sådan ved indberetning af behandlinger til ”danmark”, at behandleren efter anmodning fra ”danmark”s revision skal kunne forevise papirudskrifter eller papirregninger svarende til de indberettede beløb, der er afstemmelige med behandlerens bogføring (aftalens § 2 om oplysningernes validitet).
Dette er selvfølgelig for at sikre, at vores medlem får det korrekte tilskud.
For at kunne vurdere dette skal ”danmark”s regningskrav være opfyldt. Regningerne/udskrifterne skal være specificeret med dato for hver enkelt behandling, patientens cpr-nummer, behandlerens data og fakturanummer.
 
Det er af afgørende betydning for revisionen, at disse forhold er opfyldt
Klienten/patienten skal give sit udtrykkelige samtykke til anvendelse af cpr-nummer – herunder indberetning til “danmark”, når det udtrykkelige samtykke er indhentet, så må behandleren anvende cpr-nummeret, som er nøglen i “danmark”s medlemsbestand.
 . Det, der sker helt konkret, er, at “danmark”s interne revision henvender sig til behandleren og beder om at få fremsendt en kopi af en eller flere regninger med posten, så et skema er ikke tilstrækkeligt.