INDTIL 31.12.15 har det været et krav til RAB registrering, at der var bevis på Førstehjælp, der minimum indehold 3 moduler at hver 3 timer, og et basismodul skulle indeholde:

1 modul. ”Hjerte-Lunge Redning”

1 modul. ” Livredende førstehjælp

Nogle skoler har stadig valgt at undervise i 12 timers førstehjælp.

Disse ovenstående BASIS førstehjælp skulle fornys med et opfølgningskursus minimum hver 3. år, for at BASIS kurset vedblev at være aktivt/gyldigt.

Der blev udstedt et førstehjælpsbevis i papir.

Efter 1.1.2016 er der kommet nye regler og sammensætning af førstehjælp.

Det der er aktuelt for ZCT´s medlemmer, for at have et gyldigt førstehjælpsbevis til RAB, er en

BASISUDDANNELSE i førstehjælp.

En BASISUDDANNELSE består af 2 moduler.

1 modul. ” Hjerte-Lunge redning” 240 min.

1 modul ” Førstehjælp til ulykker”. 120 min

Denne basisuddannelse skal opdateres minimum hver 24 mdr.(2. år) For at være aktiv.

Der er 2 forskellige opdateringskurser at vælge imellem.

”OPDATERING i Hjerte-Lunge redning” 180 min

”OPDATERING i Livreddende Førstehjælp” 180 min.

OBS: ”Opdateringsmodulet i Hjerte-Lungeredning” SKAL tages MINIMUM hver 48.mdr. (4. år)

Til ZCT´s GF tilbydes ”Opdatering i Hjerte-Lunge redning”

Der udstedes elektronisk bevis, der er registreret på Dansk Førstehjælps Råds Hjemmeside, Og vil altid være at finde der. Kursister modtager link til eget førstebevis efter endt kursus.

Vær OBS på at Opdateringerne af førstehjælp er ”på dato” og medlemmer er selv ansvarlige for at være opmærksom på at få taget kurserne i tide.

 Overgangsordning:

HVIS medlemmer har gældende førstehjælp beviser, med grund/basismoduler taget efter ”gammel” ordning, gælder det at disse stadigvæk først behøver opdatering efter 3 år som er gældende før 31.12.15, men DEREFTER gælder det at der skal Opdateringskursus minimum hver 2.år.

Ovenstående er BASIS modulet der er krævet til RAB/SA.

De nye måder at sammensætte førstehjælpsmoduler på efter 1.1.16 i øvrigt, er mange.

Der er medlemmer der evt. også har førstehjælpsbeviser fra arbejdspladser, kørekort m.m. Og flere af disse kurser godtages som BASIS kurser.

Det vurderes i hver enkelt tilfælde.

ALLE førstehjælpskurser/uddannelser skal dog opdateres hvert 2. år(minimum) for at vedblive at være aktive.

SE: www.DFR.dk