I Marts 2012 udsendte SKAT styresignal vedr. Momsloven.

Kun enkelte af ZCT`s medlemmer bliver direkte berørt af ændringerne, hvis du mener at være en af dem, bedes du henvende dig til Anette Hansen info@zoneconnection.dk

Vi skal opfylde 2 krav for at kunne levere momsfrie ydelser.

1. Behandlingskravet. ”Kun ydelser der har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder, er omfattet af momsfritagelsen”

Livsfilosofier, personlig velvære, skønhedspleje mv. kan ikke momsfritages.

2. Uddannelseskravet. Minimum 660 undervisningstimer, med følgende fordeling:

Anatomi/fysiologi 200 undervisningstimer

Sygdomslære/ farmakologi 100 timer

Den primære behandlingsform (zoneterapi/akupunktur) 250 timer

Klinikvejledning/klientbehandling 10 timer

Øvrig sundhedsfaglig undervisning (f.eks. Psykologi/ kost) 100 timer

Ydelser uden for den primære behandlingsform.

”En behandler kan levere supplerende ydelser, der ikke falder ind under den primære behandlingsform, til en momsfritagen ydelse uden, at disse ydelser bliver anset for momspligtige. Eksempelvis vil en akupunktør kunne supplere akupunkturen med ryg massage uden at det påvirker momsfritagelsen for den samlede ydelse.” Det må dog kun være en lille del af behandlingen.

E-learning:

Undervisningstimerne kan godkendes som e-learning- under forudsætning af at der afsluttes med eksamen, som SKAL tages ved personligt fremmøde.

F. eks Anatomi/fysiologi – Sygdomslære men ikke Zoneterapi/ Akupunktur.

Styresignalet er gældende fra 1. juli 2012

Dispensation og overgangsperiode.

Som tidligere nævnt vil kun enkelte af ZCT medlemmer blive berørt af styresignalet.

Her er der en frist til 30. juni 2013 til at gennemgå supplerende uddannelse eller tage en eksamen ved personligt fremmøde.

Alle Zoneterapeuter der har taget deres uddannelse på en af ZoneConnection Denmarks(ZCD) skoler og afsluttet med eksamen senere end 1999 eller har opnået dispensation efter det gamle styresignal opfylder betingelserne.

Klik her for at læse mere på SKAT`S hjemmeside